Chính sách cho cộng tác viên

Phần trăm chiết khấu khi bạn trở thành cộng tác viên của Đồng Hồ Hoàng Gia:

  • Lần 1: Được chiết khấu 5% trên giá sản phẩm
  • Lần 2: Được chiết khấu 7% trên giá sản phẩm
  • Lần 3: Được chiết khấu 10% trên giá sản phẩm
  • Lần 4: Được chiết khấu 15% trên giá sản phẩm
  • Lần 5: Được chiết khấu theo mức cao nhất là 20% trên giá sản phẩm

 

Quyền lơi:

  • Được đăng bán và lấy hình ảnh các sản phẩm mà Đồng Hồ Hoàng Gia có
  • Được mua sản phẩm với giá rẻ hơn
  • Được hướng dẫn và đào tạo bán hàng online miễn phí => Liên hệ: 0901.332.068 (Zalo) để được hướng dẫn

Tag:

Đồng hồ đeo tay Phù Ninh

,

Đồng hồ đeo tay Quế Võ

,

Đồng hồ đeo tay Bá Thước

,

Đồng hồ đeo tay Yên Thế

,

Đồng hồ đeo tay Văn Bàn

,

Đồng hồ đeo tay Nông Cống

,

Đồng hồ đeo tay Kỳ Sơn

,

Đồng hồ đeo tay Kiên Giang

,

Đồng hồ đeo tay Phù Cát

,

Đồng hồ đeo tay Lập Thạch

,

Đồng hồ đeo tay Bình Minh

,

Đồng hồ đeo tay Quỳnh Lưu

,

Đồng hồ đeo tay Đầm Dơi

,

Đồng hồ đeo tay Hương Trà

,

Đồng hồ đeo tay Gia Viễn

,

Đồng hồ đeo tay Nghĩa Đàn

,

Đồng hồ đeo tay Quảng Điền

,

Đồng hồ đeo tay Yên Minh

,

Đồng hồ đeo tay Hữu Lũng

,

Đồng hồ đeo tay Thanh Hóa

,

Đồng hồ đeo tay Chiêm Hóa

,

Đồng hồ đeo tay Tháp Mười

,

Đồng hồ đeo tay Tân Thạnh

,

Đồng hồ đeo tay Phú Thiện

,

Đồng hồ đeo tay Cao Lộc

,

Đồng hồ đeo tay Mỏ Cày Bắc

,

Đồng hồ đeo tay Khoái Châu

,

Đồng hồ đeo tay Tuy Phước

,

Đồng hồ đeo tay Kỳ Anh

,

Đồng hồ đeo tay Cao Phong

,

Đồng hồ đeo tay Quảng Xương

,

Đồng hồ đeo tay Hiệp Đức

,

Đồng hồ đeo tay Nghĩa Hành

,

Đồng hồ đeo tay Cẩm Khê

,

Đồng hồ đeo tay Yên Lập

,

Đồng hồ đeo tay Kiến Tường

,

Đồng hồ đeo tay Hạ Hòa

,

Đồng hồ đeo tay Huyện Phú Xuyên

,

Đồng hồ đeo tay Ninh Sơn

,

Đồng hồ đeo tay Vĩnh Thạnh

,

Đồng hồ đeo tay Lương Sơn

,

Đồng hồ đeo tay Võ Nhai

,

Đồng hồ đeo tay Cẩm Mỹ

,

Đồng hồ đeo tay Yên Dũng

,

Đồng hồ đeo tay Kế Sách

,

Đồng hồ đeo tay Phan Thiết

,

Đồng hồ đeo tay Tân Trụ

,

Đồng hồ đeo tay Văn Lâm

,

Đồng hồ đeo tay Hương Sơn

,

Đồng hồ đeo tay Đồng Phú

,